Bài hướng dẫn chi tiết làm nhiệm vụ 1 2 3: https://drive.google.com/file/d/1aDX...ew?usp=sharing

Anh em có thể xem video để chi tiết hơn tại:

Nhiệm vụ Master: https://www.youtube.com/watch?v=mTU7XJvexv0&t=9s
Nhiệm vụ 1&2 class DW: https://www.youtube.com/watch?v=RZiYGZUJqys
Nhiệm vụ 1&2 class DK: https://www.youtube.com/watch?v=lQaNVfRDs4M&t=2s
Nhiệm vụ 1&2 class ELF: https://www.youtube.com/watch?v=4V-QmPNRZxc
Nhiệm vụ 1&2 class SUM: https://www.youtube.com/watch?v=8z15BpXOcOU

Ngoài bài file hướng dẫn và Videos, các bạn có thể liên lạc trực tiếp đến adm fanpage hoặc adm trong game để được hướng dẫn chỉ tiết và tận tình hơn. Cám ơn