cho mình hỏi chaos rơi ở máp nào mà treo 4 ngày rồi mà k đc 1 viên nào