Thời gian và địa điểm: Sự kiện diễn ra hằng ngày tại Máy chủ Atlans [SV20] vào lúc 21h15

Thời gian cập nhật sự kiện 21:20 ngày 24/07

Mô tả sự kiện:

Để tham gia sự kiện này thì bạn phải trên 150 level, có số Reset trên 55 lần.
Khi có thông báo sự kiện cần gõ /dangkypk để đăng ký tham gia
Sự kiện yêu cầu tối thiểu có 2 người đăng ký tham gia
Khi tham gia sự kiện bạn sẽ không được Buff, không tạo nhóm.
Giải thưởng:

Khi giết được đối phương là bạn đã có phần thưởng. ( Ngọc các loại )
Khi bạn là TOP 1 bạn còn nhận được nhiều phần thưởng hơn nữa.

BQT xin cảm ơn