Sự Kiện Đăng Kí Pk

Thời gian diễn ra: Vào lúc 21:20p hằng ngày tại máy chủ Atlans Sub-20

Cách đăng ký tham dự:

-Các bạn phải có mặt tại Atlans máy chủ 20 trước 21:20, sau khi thấy hiện thông báo ingame, gõ lệnh /dangkypk
-Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công
-Chờ đến giờ sự kiện bắt đầu, bạn sẽ tự chuyển đến MAP PK Refuge và tham gia sự kiện

Phần thưởng: Giết 1 mạng rơi 1 viên ngọc ở dưới chân bạn

Lưu ý: Map PK sẽ k hiệu quả với buff của người khác và cùng Guild sẽ không giết được nhau.

Link hướng dẫn bằng Video https://www.facebook.com/muhanoi2008...6675697096123/