TOP
Phần thưởng
1 2.000.000 Gcoin + 100B +100S
2 1.000.000 Gcoin + 50B +50S
3 500.000 Gcoin + 30B +30S

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
NoMerCy BrianDL 80 13488 726348
DzTeam DLTuanDz 80 13228 729900
ViKings TiWeed 77 11429 602111


Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...
Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"