TOP
Phần thưởng
1
DzTeam
2.000.000 Gcoin + 200B +200S
2
NoMerCy
1.000.000 Gcoin + 100B +100S
3
NoMercy2
500.000 Gcoin + 50B +50S

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"