Chào mừng các bạn tham gia MU Hà Nội

Đây là mốc mới hoàn toàn ( Những bạn đã có mốc rồi có thể vừa nhận mốc tích lũy ở phần tích lũy quà tặng vĩnh viễn và vừa nhận thêm giải thưởng này)

Các bạn nạp xong có thể inbox BQT để nhận Số điện thoại : 0982866665Mốc Tiền Nạp Tích Lũy Quà Tặng Tích Lũy Thời Gian
200.000 2B 2S + wing 1 Vĩnh Viễn
1.000.000 1 Lông Vũ hoặc HHHT Vĩnh Viễn
5.000.000 10B 10S 2 Hộp quà vàng ( Đồ exl random có cả đồ cấp 7) + 1 quà bạc ( Ném ra ring pen ) Viễn Viễn
10.000.000 10B 10S 3 Hộp quà vàng ( Đồ exl random có cả đồ cấp 7) + 2 quà bạc ( Ném ra ring pen ) + 1 hộp wing 2 Viễn Viễn
20.000.000 30B 30S + Sói Tinh Tấn Công hoặc Sói Tinh Phòng Thủ + 3 hộp socola + 5 Hộp quà vàng ( Đồ exl random có cả đồ cấp 7) + 2 quà bạc ( Ném ra ring pen ) Viễn Viễn
30.000.0000 30B 30S + Sói Hoàng Kim + 5 hộp socola + 10 Hộp quà vàng ( Đồ exl random có cả đồ cấp 7) + 2 quà bạc ( Ném ra ring pen ) Viễn Viễn
50.000.000 60B 60S + hộp ném nguyên liệu wing 2.5 random(Nhận sau khi kết thúc top PH) + 1 hộp quà Xuân
20 Hộp quà vàng ( Đồ exl ramdon có cả đồ cấp 7) + 5 quà bạc ( Ném ra ring pen )
Vĩnh Viễn