Chào các bạn !!!

Máy chủ Atlans đã open gần được 3 tháng vào open cũng có nhiều lúc có lỗi này lỗi kia vì vậy lần này BQT sẽ update điều chỉnh hợp lý và ra nhiều Event

Thứ nhất : Cập nhật chỉnh sửa lại class DK cho phù hợp

Thứ 2 : Cập nhật tính năng cộng hưởng = Pcpoint

Thứ 3 : Tăng tỷ lệ Pcpoint khi giết boss

Thứ 4 : Mở CTC vào ngày 18/09 ( Sẽ có thông báo riêng )

Sau lần update này BQT hy vọng các bạn không thấy nhạt nhẽo khi chơi MU Hà Nội

BQT MU Hà Nội xin thông báo