Chào các bạn !!!

Hiện tại BQT đã cập nhật xong + hưởng ở máy chủ Atlans

Cộng Hưởng có 2 loại 1 là Vipmoney 2 là Pcpoint

>> VipMoney là các bạn ra web đổi từ Gcoin qua Vipmoney tỷ lệ 1% ( Ví dụ bạn đổi 1.000.000 sẽ được 10.000 điểm Vipmoney)

Giá đổi Vipmoney là 5000 điểm 1 lần đổi tương ứng với 500.000 Gcoin

>> PcPoint là săn boss có điểm mỗi lần đổi pcpoint là 300d pcpoint 1 lần đổiNhững điều cần biết từ NPC + Hưởng

"I'm Ready!" ==>> "Tôi Sẵn Sàng!""I combine items"==> "Tôi Cộng Hưởng Items""Only weapons and sets are allowed" ==> "Chỉ Vũ Khí và Trang Bị Được Cộng Hưởng""You must two item of same type!" ==> "Bạn phải đặt 2 items cùng loại và cùng cấp!""Transmutation fail!" ==> "Cộng hưởng thất bại!""Transmutation success!" ==> "Cộng hưởng thành công!"


"Only lower items than source works with my alchemy!" ==> "Chỉ những items thấp hơn phôi mới được Cộng Hưởng!"