Chào mọi người !!

Hiện nay BQT đã cập nhật bản update mới nhưng mọi người không thấy hợp

Vì vậy BQT quyết định bảo trì máy chủ để cập nhật lại bản nguyên vẹn ban đầu

Bảo trì 16:30 đến 17:00 ngày 19/09/2020

BQT MU Hà Nội thông báo