Event Đua TOP ALL
TOP
Phần thưởng Gcoin
1 40 Bùa Bảo Hộ + 100 Ngọc Ước Nguyện 100 Ngọc Tâm Linh
2 30 Bùa Bảo Hộ + 60 Ngọc Ước Nguyện 60 Ngọc Tâm Linh
3 20 Bùa Bảo Hộ + 40 Ngọc Ước Nguyện 40 Ngọc Tâm Linh
4 - 5 10 Bùa Bảo Hộ + 20 Ngọc Ước Nguyện 20 Ngọc Tâm Linh
1 Ninomax 1 104 Grand Master 20/09 00:11:31
2 xCongTux 1 104 Duel Master 20/09 00:13:21
3 BOYDEPZAI 1 104 Duel Master 20/09 00:13:30
4 NgocLinh 1 104 Hight Elf 20/09 00:15:17
5 BrianDL 1 104 Lord Emperor 20/09 00:15:24

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"