Thông Báo: Update Sự Kiện Đại Chiến Lorencia
Thời gian: 22h mỗi ngày
Map: Lorencia
SUB: Server 1
Thời gian diễn ra sự kiện: 30 phút
Phần thường: Box Vàng, Đồ Thần, Items Cấp Cao
Lưu ý: Event Siêu Boss sẽ diễn ra vào lúc 21:30 hằng ngày và thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 30 phút