Chào mừng các bạn tham gia MU Hà Nội

Đây là phần thưởng nhận thêm khi nạp thẻ(Ngoài Phần Thưởng Nạp Tích Lũy Ngày và Tháng, bạn sẽ có thể nhận thêm những phần thưởng dưới đây)

Các bạn nạp xong có thể inbox BQT để nhận Số điện thoại : 0982866665Mốc Tiền Nạp Tích Lũy Quà Tặng Tích Lũy Thời Gian
200.000 4B 4S + wing 1 Luck Vĩnh Viễn
1.000.000 2 Hộp Quà Bạc 10B 10S Vĩnh Viễn
5.000.000 Wing 2 Luck 30B 30S Viễn Viễn
10.000.000 1 Hộp Quà Xuân + 2 Hộp Ném Trang bị 380 Viễn Viễn
20.000.000 1 Hộp Ném Wing 2.5 Random + 3 Hộp Ném Trang bị 380 + 2 hộp ném Ring 1op 5%HP Viễn Viễn
30.000.0000 50B 50S + 1 hộp ném ring pen 2 op + 3 Hộp Ném Trang bị 380 +1 Hộp Quà Xuân Viễn Viễn
40.000.000 100B 100S + 1 Hộp Ném Wing 2.5 Random + 3 Hộp Ném Trang bị 380 Vĩnh Viễn
50.000.000 Hộp ném Vũ Khí Rồng Cấp 2 + 2 hộp ném ring 2 op + 5 Hộp Ném Trang bị 380 Vĩnh Viễn