TOP
Phần thưởng
1 2.000.000 Gcoin + 300B +300S
2 1.000.000 Gcoin + 200B +200S
3 500.000 Gcoin + 100B +100S

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
NoMerCy BrianDL 80 26855 1460953
DzTeam DLTuanDz 72 23464 1257866
OcChoNMC BoLaAnhDz 80 8434 537184


Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...
Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"