Event Đua TOP ALL
TOP
Phần thưởng Gcoin
1 80 Bùa Bảo Hộ + 120 Ngọc Ước Nguyện 120 Ngọc Tâm Linh
2 60 Bùa Bảo Hộ + 80 Ngọc Ước Nguyện 80 Ngọc Tâm Linh
3 40 Bùa Bảo Hộ + 40 Ngọc Ước Nguyện 40 Ngọc Tâm Linh
4 - 5 20 Bùa Bảo Hộ + 30 Ngọc Ước Nguyện
1 OngKe
2 n0va
3 xCongTux
4 BOYDEPZAI
5 TheSun

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"