ADMin có post Đc. bảng các đồ vật rơi ở đâu không cho mình xem với ... ví dụ Như Thánh chỉ 4-5-6-7 Nanh Sói 4-5-6-7 Rơi ở máp Nào đánh ở đâu rơi ra đc Tks~ ADMIN