Xin chào ae hay check diễn đàn !
Tình hình là tôi muốn nhờ ae tìm lại giúp tôi ông add 2 sv Thiên Mệnh và sv Lorencia để khắc phục tình trạng vắng vẻ ntn ạ