Nancy 0 500 400 Hight Elf 27/09 11:15:53
nohopeforu 0 423 400 Hight Elf 27/09 12:41:41
MrGaNhatMU 0 348 400 Grand Master 27/09 12:57:05
TestVui 0 308 400 Hight Elf 27/09 10:43:05
ChuCuDeAnh 0 295 400 First Master 27/09 13:30:58
TOP PHẦN THƯỞNG
1 300.000 Gcent
2 200.000 Gcent
3 150.000 Gcent
4 100.000 Gcent
5 100. 000 Gcent

BQT sẽ phát vào lúc 20:00 ngày 28/09 . Tất cả các tài khoản test giữ nguyên. không cần báo danh