cần mua HTK skill+luck+10%
Đồ MG theo set. Lôi Phong - Cuồng Phong tất cả GST 4%. có luck càng tốt

ae ai bán nhắn tin cho mình theo sđt: 0969 145 078