BQT MU Hà Nội Chào các bạn.

Hiện nay tỷ lệ gcoin do các bạn nghỉ game bán 1x3 1x4 rất mất giá so với nạp tiền

Vì vậy BQT sẽ chỉ cho bán max là 1x2.5

Nếu ai bán rẻ hơn BQT sẽ xóa ngay vào sẽ tăng ngay cho bạn nào chụp ảnh được người bán 50%.

BQT MU Xin thông báo cho mọi người biết.