Chào mọi người

Hiện nay ddos máy chủ rất nhiều, lên BQT sẽ bảo trì nâng cấp đường truyền mạng để hoàn thiện chống tốt hơn

sẽ không còn giật lag và dis game nữa.

Thời gian bảo trì từ 2g00 đến 4g00 ngày 25/10

Cảm ơn các bạn