Chào mọi người.

Lệnh /freepoint BQT sẽ tắt ở các SV 1 2 4 5 6 7 8

Lệnh /freepoint chỉ dùng được ở sever 3

BQT thông báo cho mọi người tiện có /freepoint tẩy điểm qua sever 3 tẩy điểm nhé.

Cảm ơn mọi người