Chào các bạn BQT đang cố gắng hết sức chống lại các thành phần xấu trong MU

Vì vậy BQT bảo trì để nâng cấp Anitihack mạnh hơn và chống được nhiều loại hack hơn

Thứ 2 BQT cập nhật lần này, tăng % Vũ khí 380 và nguyên liệu wing 2.5 và wing 3 vào kundun

Thứ 3 Tăng giáp tăng máu cho kundun để thêm cạnh tranh hơn

Cuối cùng BQT cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua

Thời gian bảo trì từ 7h45 đến 9h00

BQT xin thông báo ... !!