Chào mọi người

Do sự cố update chưa cập nhật kịp thời. vì vậy BQT đã mở lại Reset sever 5 và 6

Thông báo mọi người được biết để reset

BQT xin chân thành xin lỗi mọi người vì sự cố này. sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất !!