1. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG OPEN BETAThời gian tổ chức : Ngày 1/1/2020 Tại Sever 20 Map CTC
00:00 :Bắt đầu đăng ký

19:00 : Kết thúc đăng ký

19:30 : Nộp Rena

19:45 : Kết thúc nộp Rena

20:00 :Công thành
♦ 21:00 :
Kết thúc công thành
Nội Dung :- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc.

- Phần thưởng trao cho chủ Guild
Phần Thưởng:


Top Phần Thưởng
Liên Minh Chiến Thắng 25 Hộp quà bạc 25 Hộp quà Vàng 300 Ngoc Ước Nguyện 300 Ngọc Tâm Linh
Đặc biệt : Các thành viên LM chiến thắng CTC được quyền train tại Sever riêng cho tới lần CTC tiếp theo .