Chào các bạn. !!! BQT chưa cho ra. Để tăng thêm kịch tính vào event Thỏ và Summer

BQT sẽ mở drop ngọc BCS ở các Event thỏ và summer

Sever 2 và sever 3

Thời gian cập nhật 00:00p ngày 07/02

BQT MU Hà Nội Xin thông báo