Phần Thưởng TOP Phú Hộ :

TOP NẠP THẺ
Phần thưởng
1 Wing 2 Luck + MNL
1 Bộ Ring Pen 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
2 Wing 2 Luck
1 Bộ Ring 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
3 Wing 2
1 Pen 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
4 - 5 Wing 2Shiva 65720000
RAPTOR 54300000
Dwhihi 32800000
HoangDeDL 31200000
TOCBACSG 21200000


TOP
Phần thưởng Gcoin
1 500.000 Gcoin
2 300.000 Gcoin
3 200.000 Gcoin
4 - 5 100.000 Gcoin
1 DongCuaK3 0 37 Lord Emperor 10/02 00:06:03
2 Chem 0 37 Blade Master 10/02 00:06:40
3 DLBongToi 0 37 Lord Emperor 10/02 00:06:56
4 xxDLxxx 0 37 Lord Emperor 10/02 00:08:09
5 xHoangHaux 0 37 Hight Elf 10/02 00:08:28Các bạn top phú hộ inobx fb cho admin để nhận phần thưởng nhé : https://www.facebook.com/muhanoi2008