Phần Thưởng:

TOP NẠP THẺ
Phần thưởng
1 Wing 2.5 Luck
3 item lên + 13
2 Wing 2.5
2 Item l
ên + 13
3 Wing 2.5
2 item l
ên + 12
4 - 5 Wing 2.5

Shiva 40800000
xHoangHaux 30000000
RAPTOR 26000000
GoldDraGon 20800000
VIPVIP 16500000

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"