Hiện tại Event Dungegon 3 đang bị lỗi BQT vẫn đang tìm cách giải quyết.


Thay vào đó BQT sẽ cập nhật thêm 2 Event - Siêu Boss Đại Chiến và Tử Chiến Lorencia vào


00:00 26/03/2002 . Hy vọng sẽ đem lại cho game thêm sôi động

Tử Chiến Lorencia (Hot) SV-1 10:30
16:30
20:30
Kundun và Mesuda
Item cấp cao
Thứ 2-4-6

Siêu Boss Đại Chiến SV-1 10:30
16:30
20:30
Kundun và Mesuda
Item cấp cao
Thứ 3-5-7