EVENT NẠP THẺThời gian tổ chức :- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 26/03/2020

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/04/2020MỐC NẠP Phần thưởng
1
Nạp Gcoin 15.000.000
Vũ khí 380 luck skill 1 option
+
1 sét cấp 7 tự chọn 1 option
2
Nạp Gcoin 30.000.000
Nhận ngay 1 hộp box siêu cấp
Ném wing 2.5 random
3 item úp 13