1. EVENT ĐUA TOP RESET ALL♦ Nội dung : - Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/04/2020

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 10/04/2020


- Kết thúc sự kiện, Lấy 05 nhân vật có số lần reset nhiều nhất trên bảng xếp hạng ĐUA TOP sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là Gcoin
- Cách Thức Tính Top : 05 Nhân vật có số lần RS nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng .
- Chú Thích : Trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính ai RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giảiTOP
Phần thưởng Gcoin
1 1.000.000 Gcoin
2 500.000 Gcoin
3 300.000 Gcoin
4 - 5 200.000 Gcoin

2. EVENT ĐUA TOP CLAS CLASS RESET

♦ Nội dung : - Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/04/2020

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 15/04/2020


- Kết thúc sự kiện, Lấy 02 nhân vật có số lần reset nhiều nhất trên bảng xếp hạng ĐUA TOP CLASS sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item và Gcoin vip

- Cách Thức Tính Top : 02 Nhân vật đứng đầu CLASS có số lần RS nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng .

- Chú Thích : Trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính ai RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải


Lưu ý : Đua TOP Class sẽ không tính các nhân vật đã đổi giới tính.TOP
Phần thưởng Gcoin
1 500.000 Gcoin
2 300.000 Gcoin
3. EVENT ĐUA TOP RESET ALL

♦ Nội dung : - Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/04/2020

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 20/04/2020


- Kết thúc sự kiện, Lấy 05 nhân vật có số lần reset nhiều nhất trên bảng xếp hạng ĐUA TOP sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là Gcoin
- Cách Thức Tính Top : 05 Nhân vật có số lần RS nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng .
- Chú Thích : Trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính ai RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giảiTOP
Phần thưởng Gcoin
1 2.000.000 Gcoin
2 1.00.000 Gcoin
3 500.000 Gcoin
4 - 5 300.000 Gcoin4. EVENT BANG HỘI TRANH BÁ
Thời gian tổ chức :- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/04/2020

- Kết thúc lúc : 23:00ngày 30/04/2020


Nội Dung Sự Kiện :

- Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số RS cao nhất

- Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
Phần Thưởng:

- Lưu ý : TOP GUILD KHÔNG GIỚI HẠN THÀNH VIÊN ( DL TẠO ĐC 80 THÀNH VIÊN)

TOP
Phần thưởng
1 1.000.000 Gcoin + 100B +100S
2 500.000 Gcoin + 50B +50S
3 300.000 Gcoin + 30B +30S